EnstituAdiFakulteSekreteriEnstituMuduruEPostaTelefon
Seçiniz    
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜYahya ŞENLİK Doç. Dr. Şule Sultan UĞURfenbilimleri@sdu.edu.tr+90 246 211 38 47 Fax : +90 246 211 10 19
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜAyhan GÖLCÜKCÜ Prof.Dr.Muharrem GÜRKAYNAKsosyalbilimler@sdu.edu.tr02462113202
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜMevlüt TUFANProf. Dr. Ebru ÇUBUK DEMİRALAYsaglik@sdu.edu.tr0(246) 211 87 71
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜMurat TOMBULOĞLUDoç. Dr. Mustafa GENÇgsenstitusu@sdu.edu.tr0246 211 3148
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜSuzan ERYILMAZProf. Dr. Mehmet KÖÇERegitimbilimleri@sdu.edu.tr0 246 211 3019
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜMevlüt ÇIRAKProf. Dr. Yusuf UÇAR enstitu@isparta.edu.tr0 246 214 65 78
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ    
Top.Sayı:8