Süleyman Demirel Üniversitesi
Enstitüler Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi
Enstitü Kontenjanları İlan Sayfası
Enstitü :
Anabilim / Anasanat Dalı :
   
Çalışma Alanı
Programı
Kontenjan
Açıklama
Organik Tarım Doktora   2 Doktora burs programı için; Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı mezunu olmak. Bütünleşik doktora burs programı için; Bahçe Bitkileri Bölümü Lisans programı mezunu olmak.
Organik Tarım Doktora   1 Doktora burs programı için; Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı mezunu olmak. Bütünleşik doktora burs programı için; Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Lisans programı mezunu olmak.
Organik Tarım Doktora   1 Doktora burs programı için; Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı mezunu olmak. Bütünleşik doktora burs programı için; Tarla Bitkileri Bölümü Lisans programı mezunu olmak.
Organik Tarım Doktora   1 Doktora burs programı için; Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı mezunu olmak. Bütünleşik doktora burs programı için; Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Lisans programı mezunu olmak.
Organik Tarım Doktora   1 Doktora burs programı için; Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı mezunu olmak. Bütünleşik doktora burs programı için; Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Lisans programı mezunu olmak.
Organik Tarım Doktora   2 Doktora burs programı için; Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı mezunu olmak. Bütünleşik doktora burs programı için; Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans programı mezunu olmak
Organik Tarım Doktora   1 Doktora burs programı için; Bitki Koruma Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı mezunu olmak. Bütünleşik doktora burs programı için; Bitki Koruma Bölümü Lisans programı mezunu olmak.
Organik Tarım Doktora   1 Doktora burs programı için; Zootekni Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı mezunu olmak. Bütünleşik doktora burs programı için; Zootekni Bölümü Lisans programı mezunu olmak.